KATALOZI

BUBI roboti - kompleti

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/ROB00064.jpg
ROB00064 
BUBI - PRATI LINIJU - sastavljen + upute  166 .50

KOL:

Komplet se sastoji od tijela robota, elektro motora, kutije za baterije, elektroničkih dijelova i upute za sastavljanje. Elektronički sklop ima promjenjive otpornike za regulaciju osjetljivosti foto senzora. Robot prati crnu crtu na bijeloj podlozi.

slike/ROB00065.jpg
ROB00065 
BUBI - PRATI SVIJETLO - sastavljen + upute  157 .50

KOL:

Komplet se sastoji od tijela robota, elektro motora, kutije za baterije, elektroničkih dijelova i upute za sastavljanje. Mahanjem bateriskom lampom u smijeru senzora na robotu, robot će se kretati u smiju izvora svijetla.

slike/ROB00066.jpg
ROB00066 
BUBI - TICALA - sastavljen + upute  165 .50

KOL:

Komplet se sastoji od tijela robota, elektro motora, kutije za baterije, elektroničkih dijelova i upute za sastavljanje. Robot dodirom ticala o prepreku mijenja smijer kretanja i na taj način pokušava izbjegavati prepreke na koje naiđe.

slike/ROB00067.jpg
ROB00067 
BUBI - SUMO sastavljen + upute  170 .50

KOL:

Komplet se sastoji od tijela robota, tijela daljinskog upravljača, elektro motora, kutije za baterije, elektroničkih dijelova i uputa za sastavljanje. Putem daljinskog upravljača upravlja se kretanjem robota u svim smjerovima. Cilj igre je izgurati protivničkog robota iz označenog kruga. Podloga za arenu ne smije biti previše glatka radi proklizavanja.

slike/ROB00068.jpg
ROB00068 
BUBI - NOGOMETAŠ - sastavljen + upute  170 .50

KOL:

Komplet se sastoji od tijela robota, tijela daljinskog upravljača, elektro motora, kutije za baterije, elektroničkih dijelova i uputa za sastavljanje. Putem daljinskog upravljača upravlja se kretanjem robota u svim smjerovima. Cilj igre je ugurati loptu u protivnički gol. Podloga ne smije biti previše glatka radi proklizavanja.

slike/ROB00038.jpg
ROB00038 
BUBI - PRATI LINIJU ( kit ) + upute  134 .50

KOL:

Komplet se sastoji od vrečice s elektroničkim elementima, dva motora, kutija za baterija 2xAAA, tijela robota i uputa za montažu i sklapanje modela.

slike/ROB00039.jpg
ROB00039 
BUBI - PRATI SVIJETLO ( kit ) + upute  126 .50

KOL:

Komplet se sastoji od vrečice s elektroničkim elementima, dva motora, kutija za baterija 2xAAA, tijela robota i uputa za montažu i sklapanje modela.

slike/ROB00069.jpg
ROB00069 
BUBI - TICALA - ( kit ) + upute  140 .50

KOL:

Komplet se sastoji od vrečice s elektroničkim elementima, dva motora, kutija za baterija 2xAAA, tijela robota i uputa za montažu i sklapanje modela.

slike/ROB00060.jpg
ROB00060 
BUBI - SUMO ( kit ) + upute  146 .50

KOL:

Komplet se sastoji od vrečice s elektroničkim elementima, dva motora, kutija za baterija 2xAAA, tijela robota, tijela daljinskog upravljača i uputa za sklapanje modela.

slike/ROB00061.jpg
ROB00061 
BUBI - NOGOMETAŠ ( kit ) + upute  146 .50

KOL:

Komplet se sastoji od vrečice s elektroničkim elementima, dva motora, kutija za baterija 2xAAA, tijela robota, tijela daljinskog upravljača i uputa za sklapanje modela.

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1