KATALOZI

micro:bit SUČELJE i pribor

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/ROB00129.jpg
ROB00129 
novo
micro:bit sučelje  150 .00

KOL:


slike/ROB00126.jpg
ROB00126 
novo
microbit: IO sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - micro:bit nije uključen  175 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 156 Kn, >50 kom = 145 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora, 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 3.3V.

slike/ROB00130.jpg
ROB00130 
novo
microbit: IO F sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - micro:bit nije uključen  160 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 150 Kn, >50 kom = 140 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 3.3V. Sučelje je namjenjeno za spajanje putem Fischertechnik buksni.

slike/ROB00131.jpg
ROB00131 
novo
microbit: IO T (EN) sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - micro:bit nije uključen  175 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 160 Kn, >50 kom = 150 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 3.3V.

slike/ROB00128.jpg
ROB00128 
novo
ULTRAZVUČNI senzor 3.3V  39 .00

KOL:

Napajanje 3.3V (crvena i zelena). Signali za Triger i Echo (plava i crna) se spajaju na ulaze microbit IO sučelja. Ako se programira sa Microsoft MakeCode, treba učitati paket "SONAR".

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1