KATALOZI

micro:bit SUČELJE i pribor

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/ROB00135.jpg
ROB00135 
novo
ROBOTIC SET micro:bit ( micr:bit + board IO F5 )  1.750 .66

KOL:

Set sadrži statične modele za počenike i autonomne modele za naprednije programiranje. Ukupno 11 funkcionalnih modela. Početni modeli omogučavaju prve korake u stvaranju programa za kontrolu LED svijetla, DC motora i osnovnih senzora ( prekidać i foto senzor). Pomoću autonomnog modela ( model vozila ) uči se programiranje naprednijih senzora ( ultrazvućni, kolor, infracrveni ). Osim gradbenih elemenata u kompletu se nalaze ADAPTER za napajanje 9V, sučelje micro:bit IO F5, BBC micro:bit računalo, kutija za bateriju 9V i USB kabel. Ukupno oko 180 elemenata.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
B00135B00135B00135B00135B00135B00135

slike/FT548884.jpg
FT548884 
novo
Fischer set - 548884 - Starter Set for micro:bit  826 .69

KOL:

3 modela, 90 elemenata. Komplet sadrži micro:bit iO F5 adapter , XS motor, 2x LED, fototransistor, 2x tipkalo. Micro:bit nije u kompletu.
DIO MODELA KOJI SE MOGU SASTAVITI:
548884548884548884548884

slike/ROB00129.jpg
ROB00129 
BBC micro:bit  148 .39

KOL:


slike/ROB00130.jpg
ROB00130 
microbit: IO F sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - ULAZNI signal do 3.3V  160 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 150 Kn, >50 kom = 140 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 3.3V. Sučelje je namjenjeno za spajanje putem Fischertechnik buksni.

slike/ROB00132.jpg
ROB00132 
novo
microbit: IO F5 sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - ULAZNI signal do 5V  170 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 160 Kn, >50 kom = 150 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 5V. Sučelje je namjenjeno za spajanje putem Fischertechnik buksni.

slike/ROB00131.jpg
ROB00131 
microbit: IO T sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - ULAZNI signal do 3.3V  175 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 160 Kn, >50 kom = 150 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 3.3V.

slike/ROB00133.jpg
ROB00133 
novo
microbit: IO T5 sučelje ( 8 x izlaz, 6 x ulaz, I2c ) - ULAZNI signal do 5V  185 .00

KOL:

Cijena za veću količinu: >10 kom = 170 Kn, >50 kom = 160 Kn
Napajanje sučelja i micro:bita putem ispravljača (6 - 9V) ili baterije (6 - 9V). Izlazi za spajanje standardnih 4 x DC motora, 8 x žaruljica, 2 x koračni motor. Maksimalna snaga izlaza 600 mA po konektoru. Ulazno napajanje treba biti usklađeno sa izlaznim snagama potrošaća. Mogućnost korištenja do 6 senzora 5 x analogni / digitalni i 1 x digitalni. Priključak za kontrolu I2C senzora. Izlazno napajanje 5V i 3.3V. Gumene nogice za montažu na model ( utaknu se u element s rupom ), razmak 60 mm. Mogu se koristiti svi standardni senzori ( foto, tipkalo, magnetski, toplinski,..) koji kao izlaznu vrijednost daju napon do 5V. Sučelje je namjenjeno za spajanje putem Fischertechnik buksni.

slike/ROB00128.jpg
ROB00128 
novo
ULTRAZVUČNI senzor 3.3V  39 .05

KOL:

Napajanje 3.3V (crvena i zelena). Signali za Triger i Echo (plava i crna) se spajaju na ulaze microbit IO sučelja. Ako se programira sa Microsoft MakeCode, treba učitati paket "SONAR".

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1