KATALOZI

Trening modeli 9V

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/1Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)


slike/FT536625.jpg
FT536625 
Fischer set - 536625 -Robotska ruka s vakumskom hvataljkom 9v ( TXT + RoboPro soft. U kompletu )  6.530 .25

KOL:

Robotska ruka ima tri slobode kretanja. Za prihvat elemenata koristi VAKUMSKU hvataljku. Radni prostor: X os 270 stupnjeva, Y os (Naprijed/Natrag) 140 mm, Z os ( Gore/ Dolje) 120 mm. Model se satoji od: 3 x ENKODER motor, 3 x limit TIPKALA ( prekidači ), 1 x VAKUMSKA hvataljka, 1 x KOMPRESOR, 1 x PNEUMATSKI ventil. Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.

slike/FT536626.jpg
FT536626 
Fischer set - 536626 - Automatsko regalno skladište 9V ( TXT + RoboPro soft. U kompletu )  7.148 .35

KOL:

Regalno skladište sa pokretnom robotskom rukom za opsluživanje. Regal ima 9 skladišnih pozicija. Model ima 2 x ENKODER motor, 2 x MINI motor, 4 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 6 x raznobojni ELEMENTI obrade. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slike/FT536627.jpg
FT536627 
Fischer set - 536627 - Višestruka radna stanica s pečnicom 9V ( TXT i RoboPro soft. U kompletu )  8.044 .12

KOL:

Model se sastoji od kliznih vrata i procesne stanice sa VAKUMSKOM hvataljkom za elemente obrade. Za transport elemenata koristi se okretna ploča i pokretna traka. Model ima 4 x MINI motor, 6 x TIPKALO ( limit prekidači ) 2 x FOTO senzor (tranzistor), 2 x ŽARULJICE za foto senzore, 4 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili i pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slike/FT536628.jpg
FT536628 
Fischer set - 536628 - Sortirna traka s detekcijom boja 9v ( TXT i RoboPro soft. U kompletu )  6.046 .50

KOL:

Sortira raznobojne elemente u određene spremišne prostore koristeći pokretnu traku i COLOR senzor. Model ima 2 x MINI motor, 5 x FOTO senzor (tranzistor), 5 x ŽARULJICE za foto senzore, 1 x COLOR senzore, 3 x elektromagnetski PNEUMATSKI ventili, pneumatski KOMPRESOR. Model se isporučuje sastavljen i motiran na drvenu podlogu.

slike/FT536629.jpg
FT536629 
Fischer set - 536629 -Simulacija proizvodne linije 9V ( TXT sučelja i software uključeni )  29.560 .78

KOL:

Kombinacija više modela koji čine proizvodnu liniju. Sastoji se od modela: Linije za SORTIRANJE po boji (536633), - Višestruke radne stanice sa pečnicom (536632), Automatsko regalno skladište (536631), Robotska ruka s vakumskom hvataljkom (536630).

slike/FT050463.jpg
FT050463 
Fischer set - 50463 - Pokretna Traka TXT 9V ( sa TXT sučeljem )  2.821 .69

KOL:

Pokretna traka dužine 275 mm. Može transportirati element obrade promjera do 29 mm. Može se kombinirati sa drugim pokretnim trakama. Model se satoji od: 1 x MINI motor, 1 x TIPKALO kao impulsni senzor ( brojanje impulsa ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za foto senzor. Model se isporučuje sastavljen.

slike/FT511937.jpg
FT511937 
Fischer set - 511937 - 3D-Robot TXT 9V (TXT sučelje + RoboPro soft. )  5.867 .35

KOL:

Robotska ruka ima TRI slobode kretanja. Os 1: rotaciju od 180 stupnjeva. Os 2: Naprije / Natrag 90 mm. Os 3: Gore /Dolje 150 mm. Model se sastoji od: 2 x ENKODER motor ( Max. Puls frekvencija 1 kHz), 2 X MINI motor, 4 x limit TIPKALA ( prekidača), 2 x inpulsni senzori ( tipkala ). Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.

slike/FT051663.jpg
FT051663 
Fischer set - 51663 - Obrada sa pokretnom Trakom TXT 9V ( TXT sučeljem + RoboPro software )  3.233 .81

KOL:

Pokretna traka sa dvije svijetlosne kontrolne pozicije. Jedna kontrolora poziciju elementa koji se stavlja na pokretnu traku, a druga element koji se nalazi na poziciji za obradu. Model se satoji od: 2 x MINI motor, 2 x limit TIPKALA ( prekidači ), 2 x FOTO senzor ( tranzistor ), 2 x SVIJETLO za osvjetljavanje foto senzora. Model se isporučuje sastavljen.

slike/FT051664.jpg
FT051664 
Fischer set - 51664 - Proizvodna linija sa dvije pokretne trake TXT 9V ( 2 x TXT sučelje + RoboPro soft.)  7.524 .56

KOL:

Pokretna traka "U" oblika za transport više elemenata obrade sa dvije radne stanice ( mjesta obrade ). Model je sastavljen od dvije RADNE STANICE i četiri POKRETNE TRAKE. Model se sastoji od: 8 x MINI motor, 4 x limit TIPKALO ( prekidač ), 5 x FOTO senzor, 5 x SVIJETLO za foto senzor. Model se isporučuje sastavljen i montiran na drvenu podlogu.

slike/ROB00122.jpg
ROB00122 
Komplet FOTO senzor za pokretnu traku 9V  91 .39

KOL:

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/1