EKSPLORER_vozilo001.jpg
EKSPLORER_vozilo004.jpg EKSPLORER_vozilo003.jpg EKSPLORER_vozilo002.jpg
Završavamo najsloženije vozilo koje smo kontruirali do sada,a može se koristiti za istraživanje okoline. Može koristiti jednu USB kameru ili stereo (dvije sinkronizirane kamere ) USB kameru za video pregled putem interneta. Stereo slika se može pratiti putem 3D naočala. Kontrola vozila može biti putem web stranice uz istovremeni video pregled ili putem ručnog kontrolera (NRF24L01). Kontrole omogućavaju upravljanje vozilom i kretanjem kamere. Za kontrolu vozila se koristi Arduino Mega ( Mega F5 ), a za video link i internet kontrolu Raspberry Pi 3B ( Pi T5 ). Napajanje vozila može biti putem četiri baterije ( 1800mAh ) ili spojeno putem adaptera (9V 5A). Vozilo može koristiti dvije vrste kotača, standardne fischertechnik 80mm ili naše nove 100mm ( kao na slikama ).
Robo_Car_Pi_01.jpg
Robo_Car_Pi_03.jpg Robo_Car_Pi_02.jpg
Napravili smo vozilo za natjecanje u robotskom spašavanju (RESCUE). Vozilom se upravlja putem Raspberry Pi (3B,A,Zero) računala. Na vozilo se mogu montirati svi potrebni senzori (Ultrazvučni, IR, Color). Vozilo ima pomične zadnje kotače za lakše kretanje u zavojima. Promjenom nosača, jednostavno se može zamijeniti sučelje za kontrolu, drugim sučeljem ( Arduino ili micro:bit ).
Robo_Car_Mega_01.jpg
Robo_Car_Mega_03.jpg Robo_Car_Mega_02.jpg
Napravili smo vozilo za natjecanje u robotskom spašavanju (RESCUE). Vozilom se upravlja putem Arduno Mega računala. Na vozilo se mogu montirati svi potrebni senzori (Ultrazvučni, IR, Color). Vozilo ima pomične zadnje kotače za lakše kretanje u zavojima. Promjenom nosača, jednostavno se može zamijeniti sučelje za kontrolu, drugim sučeljem ( Arduino Uno, micro:bit, Raspberry Pi ).
Robo_Car_Uno_01.jpg
Robo_Car_Uno_03.jpg Robo_Car_Uno_02.jpg
Napravili smo vozilo za natjecanje u robotskom spašavanju (RESCUE). Vozilom se upravlja putem Arduno Uno računala. Na vozilo se mogu montirati svi potrebni senzori (Ultrazvučni, IR, Color). Vozilo ima pomične zadnje kotače za lakše kretanje u zavojima. Promjenom nosača, jednostavno se može zamijeniti sučelje za kontrolu, drugim sučeljem ( Arduino Mega, micro:bit, Raspberry Pi )..
Robo_Car_Mbit_01.jpg
Robo_Car_Mbit_03.jpg Robo_Car_Mbit_02.jpg
Napravili smo vozilo za natjecanje u robotskom spašavanju (RESCUE). Vozilom se može upravljati putem micro:bit računala ( V1 ili V2). Na vozilo se mogu montirati svi potrebni senzori (Ultrazvučni, IR, Color). Vozilo ima pomične zadnje kotače za lakše kretanje u zavojima. Promjenom nosača, jednostavno se može zamijeniti sučelje za kontrolu, drugim sučeljem ( Arduino, Raspberry Pi).
Pro_coding0.jpg
Txt40.jpg Pro_coding2.jpg Pro_coding1.jpg
Novo sučelje TXT 4.0 i novi program RoboPro Coding. Program se može skinuti putem donjeg linka. Otvorite grupu ROBOTICS i odaberite verziju operativnog sistema.
New_Omni80_1.jpg
New_Omni80_3.jpg New_Omni80_2.jpg
Za veće modele napravili smo veće kotače ( 80 mm ) sa valjčićima presvučenim silikonskim navlakama. Kotači se standardno montiraju na 4mm osovinu putem stezne leptir matice.
New_Omni_1.jpg
New_Omni_4.jpg New_Omni_3.jpg New_Omni_2.jpg
U izradi je novi ROBOTIC SET sa modelom vozila koji podržava upravljanje putem bilo kojeg od naših sučelja ( micro:bit, Arduino, Raspberry ). Vozilo ima pogon na sva četiri kotača i može se kretata u svim smjerovima uz pomoč Omni kotača. Motaža sučelja na model putem X nosača.
microbit_nosac.jpg
microbit_n_2.jpg microbit_n_1.jpg
Za što jednostavniju montažu sučelja IO F5 / T5 napravili smo X nosač. Montaža je moguća na dva načina. Način montaže može se vidjeti na slikama u prilogu. Nosač možete naručiti putem kataloga (micro:bit) ili skinuti datoteku putem doljnjeg linka i sami ga isprintati.
Conv01.jpg
Conv03.jpg Conv02.jpg
OpenPLC - malo "ozbiljniji" projekt. Kontrola pokretne trake sa dva mjesta obrade. Primjer sa Arduino UNO i UNO-F5 sučeljem. PRIMJER PROGRAMA u školi programiranja Arduino - OpenPLC (LINK).
VR-01.jpg
VR-04.jpg VR-03.jpg VR-02.jpg
VR s LED kontrolom. Koristimo VR naočale za mobitel koji se vidi u video primjeru. Drugi mobitel je za kontrolu LED dioda. Kompletna ulazno-izlazna kontrola i strimanje ide putem Raspberry Pi 3B i Pi - F5 sučelja. Dvije USB kamere su za prijem stereo slike.
Monster Car_Basic.jpg
Monster_Car_microbit.jpg Monster_Car_Mega.jpg Monster_Car_Raspberry.jpg
Novi model vozila U našoj ponudi. Moguće ga je kontrolirati putem bilo kojeg sučelja iz naše ponude ( micro:bit, Arduino ili Raspberry ). Nadogradnja vrste i broja senzora prema mogućnostima sučelja. Napajanje putem baterije 35537 - ( 8.4V 1800 mAh ).
Open_PLC_1.jpg
Open_PLC_3.jpg Open_PLC_2.jpg
OpenPLC možete koristiti za kontrolu Arduino i Raspberry sučelja sa svim našim sučeljima (F5 i T5). Pripremamo programske primjere za lakši početak sa prilagođenim programima (firmware) sa sva tri sučelja (Arduino UNO/Mega i Raspberry. Video sa programskim primjerom za UNO može se vidjeti na našem facbook profilu. Program, opis setupa i potreban firmare za Arduino Uno + Uno-F5 možete preuzeti putem linka.
Pi-T5_B3.jpg
Pi-T5_B.jpg Pi-T5_A.jpg Pi-T5.jpg
U prodaji novo sučelje Pi-T5, verzija sa terminalima. Tehnička specifikacija ista kao i za sučelje Pi-F5.
UnoT5_MegaT5.jpg
MMega-T5.jpg UUno-T5.jpg
U prodaji nova sučelja Uno-T5 i Mega-T5 s terminalima. Tehnička specifikacija ostaje ista kao i za sučelja Uno-F5 i Mega-F5.
pi_nosaci.jpg
Pi_nosac_z.jpg Pi_nosac_a.jpg pi_nosaci_2.jpg
Završili smo konstrukciju nosača za sve Raspberry Pi verzije (Zero, A i B). Sve verzije će biti dostupne za download na stranici Download / Pomoć - Upute, ili će se moći narućiti putem kataloga.
fondovi_logo.jpg
ESIF-izjava.jpg