facebook.png

ETC

ftcommunity.png

© Želimir Bistrović 2019

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Arduino programi za RoboBUBI sučelje

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2) - KONTROLA MOTORA

VJ: 011

spajanje011_ar.jpgArduino011.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ 1 i 2 (I1.A3 (A3) i I2.A2 (A2)). Spojite IR senzor na napajanje na ULAZE 1 i 2 (U1.A1 i U2.A0). Napajanje senzora spojite na IZLAZ 3 (I3.3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor ima signal treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor ima signal KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora imaju signal KOTAČ (motor) treba stati.
DOWNLOAD:Arduino011.zip

IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (1)

VJ: 010

spajanje010_ar.jpgArduino010.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2). Spojite IR senzor na napajanje (IZLAZ 3 - I3.3) i na ULAZE 1 (U1.A1) i ULAZ 2 (U2.A0).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada desni senzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada lijevi senzor ima signal ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu žaruljice su ugašene.
DOWNLOAD:Arduino010.zip

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - ANALOGNO (2)

VJ: 009

spajanje009_ar.jpgArduino009.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2). Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (U1.A1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor NEMA signal treba se upaliti ZELENA žaruljica. Kad fotosenzor IMA signala treba se upaliti CRVENA žaruljica. Koristite ANALOGNE ulazne vrijednosti senzora - ULAZA 1.
DOWNLOAD:Arduino009.zip

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - DIGITALNO (1)

VJ: 008

spajanje008_ar.jpgArduino008.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 3 (U3.4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica.
DOWNLOAD:Arduino008.zip

KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA

VJ: 007

spajanje007_ar.jpgArduino007.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (A3) , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2 (A2). Spojiti TIPKALO 1 na ULAZ 1 (A1), a TIPKALO 2 na ULAZ 2 (A0).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.
DOWNLOAD:Arduino007.zip

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM

VJ: 006

spajanje006_ar.jpg 	Arduino006.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1 (A3). Spojite TIPKALO na ULAZ 1 (A1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se molra upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.
DOWNLOAD:Arduino006.zip

KONTROLA DC MOTORA

VJ: 005

spajanje005_ar.jpgArduino005.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na konektor IZLAZA 1 (A3) i IZLAZA 2 (A2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu pola sekunde. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za pola sekunde. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.
DOWNLOAD:Arduino005.zip

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR

VJ: 004

spajanje004_ar.jpgArduino004.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ŽUTU na izlaz 2 i ZELENU na IZLAZ 3.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.
DOWNLOAD:Arduino004.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 003

spajanje003_ar.jpgArduino003.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ZELENU na izlaz 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponovi.
DOWNLOAD:Arduino003.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 002

spajanje002_ar.jpgArduino002.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ZELENU na izlaz 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.
DOWNLOAD:Arduino002.zip

KONTROLA ŽARULJICE / LED

VJ: 001

spajanje001_ar.jpgArduino001.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. \r\nUgasiti žaruljicu 0,5 sekundi.\r\nPonoviti.
DOWNLOAD:Arduino001.zip