facebook.png

ETC

ftcommunity.png

© Želimir Bistrović 2019

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Python (Mu) programi za micro:bit sučelje

ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA

VJ: 019

spajanje19_mb.jpgmicrobit019.jpg
SPAJANJE:
Spojiti enkoder motor na IZLAZ motora M1 (P15 i P16) . Napajanje brojača spojiti na 5V, a signalnu žicu na ulaz P1.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na gumb A motor treba biti uključen tako dugo dok brojač ne izbroji određeni broj koraka (23). Pritiskom na gumb B motor treba raditi sporije i tako dugo dok brojač ne izbroji određeni broj koraka (76). Za regulaciju brzine koristite sleep funkciju.
DOWNLOAD:vjezba19.zip

Kontrola LED dioda putem potemciometra

VJ: 013

spajanje13_mb.jpgmicrobit013.jpg
SPAJANJE:
Okretanjem potenciometra pale se LED diode. Potenciometar je spojen na ULAZ P0 i očitava se analogno. Sučelje se napaja putem univerzalnog adaptera 5V.
PROGRAMSKI ZADATAK:
DOWNLOAD:vjezba13.zip

MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"

VJ: 011

spajanje11_mb.jpgmicrobit011.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZE 1 i 2 (P16 i P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada prtisnete taster "A" na sučelju, propeler se treba početi okretati u smijeru A, a kada pritisnete taster "B" u smijeru B. Smjerovi A i B ovise o načinu spajanja motora (polaritetu).
DOWNLOAD:vjezba11.zip

COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA

VJ: 010

spajanje10_mb.jpgmicrobit010.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), ZELENU na IZLAZ 2 (P15), BEZBOJNU na IZLAZ 3 (P14), a COLOR senzor na ulaz 1 (P1). Napajanje senzora spojite na konektor za BATERIJU (9V). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podesite rad programa prema ulaznim očitanjima za pojeinu boju.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad COLOR senzor očita vrijednost za CRNU boju treba se uapliti CRVENA žaruljica. Kad COLOR senzor očita vrijednost za ZELENU boju treba se uapliti ZELENA žaruljica, a kad očita vrijednost BIJELE boje (podloga) treba se upaliti žaruljica BEZ BOJE.
DOWNLOAD:vjezba10.zip

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE

VJ: 009

spajanje09_mb.jpgmicrobit009.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen (BIJELA PODLOGA) žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen (CRNA PODLOGA), žaruljica treba biti UGAŠENA. Podesite vrijednosti upita (IF) u programu prema vašim očitanjima.
DOWNLOAD:vjezba09.zip

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)

VJ: 008

spajanje08_mb.jpgmicrobit008.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica treba biti UGAŠENA.
DOWNLOAD:vjezba08.zip

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) B

VJ: 007

spajanje07_mb.jpgmicrobit007.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite upit TRUE ili FALSE.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UGAŠENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica treba biti UPALJENA.
DOWNLOAD:vjezba07.zip

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2

VJ: 006

spajanje06_mb.jpgmicrobit006.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite upit TRUE ili FALSE.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica treba biti UGAŠENA.
DOWNLOAD:vjezba06.zip

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO)

VJ: 005

spajanje05_mb.jpgmicrobit005.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UGAŠENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica se treba UPALITI.
DOWNLOAD:vjezba05.zip

KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)

VJ: 004

spajanje04_mb.jpgmicrobit004.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a TIPKALO na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na tipkalo treba se upaliti CRVENA žaruljica.
DOWNLOAD:vjezba04.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE

VJ: 003

spajanje03_mb.jpgmicrobit003.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali CRVENU žaruljicu 0,5 sekundi pritiskom na tipku "B" na sučelju. Upali zelenu žaruljicu 0,5 sekundi pritiskom na tipku "A" na sučelju.
DOWNLOAD:vjezba03.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 002

spajanje02_mb.jpgmicrobit002.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba02.zip

KONTROLA ŽARULJICE / LED

VJ: 001

spajanje01_mb.jpgmicrobit001.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (P16).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba01.zip