ŠKOLA PROGRAMIRANJA
RoboPRO programi za RoboBUBI sučelje
1. FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)8. KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA
2. FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)9. KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
3. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA10. KONTROLA DC MOTORA
4. IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (2)11. KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
5. IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (1)12. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
6. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)13. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
7. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)14. KONTROLA ŽARULJICE

FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)
spajanje014_rp.jpgRoboPro014.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na IZLAZ 1 (I1.A3). Spojiti FOTO senzor ( FOTO diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ULAZ 1 (U1.A1). Vrijednost ( <50 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti. U programu treba koristiti VARIJABLU za prikaz izlazne vrijednosti senzora.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)
spajanje013_rp.jpgRoboPro013.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na IZLAZ 1 (I1.A3). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ULAZ 1 (U1.A1). Vrijednost ( <50 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA
spajanje012_rp.jpgRoboPro012.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ 1 i 2 (I1.A3 (A3) i I2.A2 (A2)). Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 4 i 5 (U4.12 i u5.8). Napajanje senzora spojite na IZLAZ 3 (I3.3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor nađe crtu KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora pronašla crtu KOTAČ (motor) treba stati.

IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (2)
spajanje011_rp.jpgRoboPro011.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite IR senzor na napajanje (IZLAZ 3 - I3.3) i na ULAZE 4 (U4.12) i ULAZ 5 (U5.8).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu žaruljice se pale i gase naizmjenično.

IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (1)
spajanje010_rp.jpgRoboPro010.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite IR senzor na napajanje (IZLAZ 3 - I3.3) i na ULAZE 4 (U4.12) i ULAZ 5 (U5.8).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu pali se CRVENA žaruljica.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)
spajanje009_rp.jpgRoboPro009.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (U1.A1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Koristite ANALOGNE ulazne vrijednosti senzora - ULAZA 1.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)
spajanje008_rp.jpgRoboPro008.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 3 (U3.4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde.

KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA
spajanje007_rp.jpgRoboPro007.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2. Spojiti TIPLALO 1 na ULAZ 3, a TIPKALO 2 na ULAZ 4. NAPOMENA: ULAZ 1 i 2 su analogni. Izlazni signali su obrnuti, 0 je tipkalo pritisnuto, a 1 nije.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
spajanje006_rp.jpgRoboPro006.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1. Spojite TIPKALO na ULAZ 3 (U3.4). NAPOMENA: ULAZ 1 (U1.A1) i 2 (U2.A0) su analogni. Izlazni signali su obrnuti, 0 je tipkalo pritisnuto, a 1 nije.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se mola upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.

KONTROLA DC MOTORA
spajanje005_rp.jpgRoboPro005.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na konektor IZLAZA 1 (I1.A3) i IZLAZA 2 (I2.A2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
spajanje004_rp.jpgRoboPro004.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ŽUTU na izlaz 2 (I2.A2) i ZELENU na IZLAZ 3 (I3.3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje003_rp.jpgRoboPro003.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ZELENU na izlaz 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponovi.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje002_rp.jpgRoboPro002.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na izlaz 2 (I2.A2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE
spajanje001_rp.jpgRoboPro001.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi.Ponoviti.