ŠKOLA PROGRAMIRANJA
RoboPro Coding - TXT 4.0
1. SERVO MOTOR9. ULTRAZVUČNI senzor (1.)
2. ENKODER motor10. IR senzor
3. MOTOR - impulsni zupčanik11. FOTO otpornik (analogno)
4. MOTOR kontrola brzine12. FOTO tranzistor
5. MOTOR kontrola prekidaćima13. Pali LED putem prekidaća
6. MAGNETSKI senzor14. Kontrola LED diode analogno
7. KOLOR senzor15. Upali LED digitalno
8. ULTRAZVUČNI senzor (2.)

SERVO MOTOR
Sh15.jpg

Spojite servo motor na S1 i prekidać na I2. Primjer pomicanja i pozicioniranja servo motora. Vrijednost za početnu poziciju je 240.

ENKODER motor
Sh14.jpg

Enkoder motor ima ugrađen hallov senzor pomoču kojeg broji okretaje motora. Kod veče brzine okretaja i potrebnog vremena za zaustavljanje motora, pozicioniranje može biti manje precizno od pozicioniranja pri manjim brzinama okretaja.

MOTOR - impulsni zupčanik
Sh13.jpg

Za precizno pozicioniranje možemo se koristiti koračnim zupčanikom. Primjer prikazuje pozicioniranje za 90 stupnjeva u odnosu na prethodnu poziciju. Kod koračnog zupčanika možemo brojati koliko je puta tipkalo bilo pritisnuto (ON) i koliko puta nije (OFF). Na taj način pozicioniranje je preciznije, radi početne pozicije koja može biti ON ili OFF. Ovaj primjer broji samo kad je tipkalo pritisnuto (ON pozicije). Prekidać B broji korake, prekidać A pokreće motor.

MOTOR kontrola brzine
Sh12.jpg

Kontrola brzine okretaja motora u koracima od 100 (5 brzina) . Maksimalna brzina (motor speed) okretaja je kod vrijednosti 512, a što je vrijednost manja to je broj okretaja motora manji. Kod određene vrijednosti motor se zaustavlja jer napajanje nema dovoljno snage da ga pokrene.

MOTOR kontrola prekidaćima
Sh11.jpg

Pritiskom na prekidač A rotacija motora je u lijevu stranu, a pritiskom na prekidač B rotacija je u desnu stranu.

MAGNETSKI senzor
Sh10.jpg

Magnetski senzor detektira magnetsko polje. Približavanjem magneta senzoru pali se LED dioda, a udaljavanjem gasi.

KOLOR senzor
Sh09.jpg

Da bi KOLOR senzor radio ispravno i da bi vrijednosti za različite boje bile dovolnjo velike, potrebno je senzor postaviti na pravilnu udaljenost od podloge. Isto tako može smetati i okolna rasvjeta ( ovisno o vrsti svjetla). Vrijednosti za boje u ovom primjeru prilagođene su podlozi koja se koristila u vježbi.

ULTRAZVUČNI senzor (2.)
Sh08.jpg

Led svjetla se gase prema udaljenosti od prepreke. Ako je udaljenost manja od 30 cm gasi se bijela LED dioda. Ako je udaljenost manja od 20 cm gasi se zelena LED dioda. Ako je udaljenost manja od 10 cm gasi se crvena LED dioda.

ULTRAZVUČNI senzor (1.)
Sh07.jpg

Kada ultrazvučni senzor detektira prepreku na udaljenosti manjoj od 10 cm, pali se LED svjetlo.

IR senzor
Sh06.jpg

IR senzor (modul) se sastoji od dva senzora. Kada je senzor osvijetljen LED svijetlo se pali, a kada nije gasi. Bijela podloga odbija svijetlo na senzor i LED svijetlo se pali. Crna podloga (crta) ne odbija svijetlo i LED svijetlo se gasi.

FOTO otpornik (analogno)
Sh05.jpg

Jačina svjetla LED diode zavisi od jačine osvijetljenosti FOTO otpornika.

FOTO tranzistor
Sh04.jpg

Kada je jačina osvijetljenosti FOTO tranzistora dovoljno visoka, pali se LED svijetlo.

Pali LED putem prekidaća
Sh03.jpg

Pritiskom na prekidać LED svjetlo se pali, a prestankom gasi.

Kontrola LED diode analogno
Sh02.jpg

Pojačavanje i smanjivanje svjetlosti LED svjetla u koracima (64). Vrijednost koraka možete smanjiti ako želite dobiti finiji prijelaz.

Upali LED digitalno
Sh01.jpg

Pali i gasi LED svjetlo u razmaku od pola sekunde.