facebook.png

ETC

ftcommunity.png

© Želimir Bistrović 2019

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

RoboPRO programi za TXT - TX sučelje

ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSA

VJ: 026

spajanje026_rpt.jpg 	RoboPro026T.jpg
SPAJANJE:
Spojite ENKODER motor na izlaz M4. Žice za brojač spojite na C4 i 9V. Kao na slici. VAŽNO: UVIJEK MORAJU BITI BROJ MOTORA (M4) I BROJAČA JEDNAKI (C4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Brojanjem impulsa ( koraka ) motor treba napraviti jedan okretaj. Za jedan okretaj potrebno je oko 64 koraka. Isprobajte sa različitim brzinama i brojevima koraka.
DOWNLOAD:vjezba026TXT.zip

I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučelje

VJ: 025

spajanje025_rpt.jpgRoboPro025T.jpg
SPAJANJE:
Spojite I2C modul kablićem ( 6 pin ) na EXT2 konektor TX sučelja. Spojite ŽARULJICU na IZLAZ O1. Spojite tipkalo na konektor 3 I2C modula. U programu koristite ADRESU vašeg I2C modula. OBRATITE PAŽNJU NA PRAVINO OKRENUT KONEKTOR KOJI SPAJATE NA I2C MODUL, DA NE DOĐE DO KRATKOG SPOJA !
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na tipkalo treba se upaliti ŽARULJICA pola sekunde.
DOWNLOAD:vjezba025TXT.zip

Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3)

VJ: 024

spajanje024_rpt.jpgRoboPro024T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1, TIPKALO na ULAZ C1, a ŽARULJICU na IZLAZ O3.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okretati u jednu stranu za određeni broj inpulsa, a zatim u drugu stranu za određeni broj inpulsa. Za vrijeme okretanja kotača ŽARULJICA treba zasvijetliti svaki puta kada je tipkalo pritisnuto ( ima inpuls ), a biti ugašeno svaki puta kada tipkalo nije pritisnuto. Umjesto paljenja i gašenja žaruljice možeta izvršavati neku drugu radnju.
DOWNLOAD:vjezba024TXT.zip

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2)

VJ: 023

spajanje023_rpt.jpgRoboPro023T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.
DOWNLOAD:vjezba023TXT.zip

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1)

VJ: 022

spajanje022_rpt.jpgRoboPro022T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.
DOWNLOAD:vjezba022TXT.zip

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjer

VJ: 021

spajanje021_rpt.jpgRoboPro021T.jpg
SPAJANJE:
Spojite LIJEVI motor na IZLAZ M1 (O1-zelena, O2-crvena). Spojite DESNI motor na IZLAZ M2 (O3-zelena, O4-crvena). Buksne na motorima slijva u desno: (zelena, crvena), (crvena, zelena). Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Vozilo vozi po crti uz kontrolu stanja senzora putem zbirne varijable.
DOWNLOAD:vjezba021TXT.zip

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjer

VJ: 020

spajanje020_rpt.jpgRoboPro020T.jpg
SPAJANJE:
Spojite svijetlo CRVENO ( lijevo ) na IZLAZ O6, a ŽUTO ( desno )na IZLAZ O5. Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Ovo je primjer za testiranje glavne logike prema stanju očitanih senzora. Logika programa se grana prema zbirnom stanju IR senzora i može se kombinirati na različite načine. Jednaki sistem očitanja može se koristiti i za druge senzore.
DOWNLOAD:vjezba020TXT.zip

KOLOR SENZOR (2)

VJ: 019

spajanje019_rpt.jpgRoboPro019T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo. Kada je senzor iznad BIJELE podloge oba svijetla se trebaju ugasiti.
DOWNLOAD:vjezba019TXT.zip

KOLOR SENZOR (1)

VJ: 018

spajanje018_rpt.jpgRoboPro018T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo.
DOWNLOAD:vjezba018TXT.zip

ULTRAZVUČNI SENZOR

VJ: 017

spajanje017_rpt.jpgRoboPro017T.jpg
SPAJANJE:
Spojite SVIJETLO na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojite ULTRAZVUČNI senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada se senzoru približi predmet na manju udaljenost od 10 cm treba se upaliti SVIJETLO. Koristite VARIJABLU za kontrolu vrijednosti senzora. Probajte sa drugim udaljenostima.
DOWNLOAD:vjezba017TXT.zip

FOTO SENZOR - ANALOGNO (4)

VJ: 016

spajanje016_rpt.jpgRoboPro016T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENO svijetlo na izlaz 1 (M1 ili O1) , a ZELENO svijetlo na izlaz 3 (M2 ili O3). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK (NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednosti za usporedbu ( <500 i >500) prilagodite vašem senzoru.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je FOTO senzor jače osvijetljen treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je slabije osvijetljen ZELENO.
DOWNLOAD:vjezba016TXT.zip

FOTO SENZOR - ANALOGNO (3)

VJ: 015

spajanje015_rpt.jpgRoboPro015T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Jačina svijetlosti ŽARULJICE treba pokazivati jačinu osvijetljenja senzora. Ako je senzor jače osvijetljen, ŽARULJICA treba ječe svijetliti i obrnuto.
DOWNLOAD:vjezba015TXT.zip

FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)

VJ: 014

spajanje014_rpt.jpgRoboPro014T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti. U programu treba koristiti VARIJABLU za prikaz izlazne vrijednosti senzora.
DOWNLOAD:vjezba014TXT.zip

FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)

VJ: 013

spajanje013_rpt.jpgRoboPro013T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti.
DOWNLOAD:vjezba013TXT.zip

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA

VJ: 012

spajanje012_rpt.jpgRoboPro012T.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ M1 (O1+O2). Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor nađe crtu KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora pronašla crtu KOTAČ (motor) treba stati.
DOWNLOAD:vjezba012TXT.zip

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2)

VJ: 011

spajanje011_rpt.jpgRoboPro011T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu žaruljice se pale i gase naizmjenično.
DOWNLOAD:vjezba011TXT.zip

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1)

VJ: 010

spajanje010_rpt.jpgRoboPro010T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu pali se CRVENA žaruljica.
DOWNLOAD:vjezba010TXT.zip

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)

VJ: 009

spajanje009_rpt.jpgRoboPro009T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1) i žaruljicu koja osvjetljava foto senzorna IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upalite žaruljicu koja osvjetljava senzor. Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.
DOWNLOAD:vjezba009TXT.zip

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)

VJ: 008

spajanje008_rpt.jpgRoboPro008T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.
DOWNLOAD:vjezba008TXT.zip

KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA

VJ: 007

spajanje007_rpt.jpgRoboPro007T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1) , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2 (O2). Spojiti TIPKALO 1 na ULAZ 1 (I1), a TIPKALO 2 na ULAZ 2 (I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba007TXT.zip

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM

VJ: 006

spajanje006_rpt.jpgRoboPro006T.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1 (O1). Spojite TIPKALO na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se mola upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba006TXT.zip

KONTROLA DC MOTORA

VJ: 005

spajanje005_rpt.jpgRoboPro005T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na IZLAZ 1 (M1 O1+O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba005.zip

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR

VJ: 004

spajanje004_rpt.jpgRoboPro004T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ŽUTU na izlaz 2 (O2) i ZELENU na IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba004.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 003

spajanje003_rpt.jpgRoboPro003T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponovi.
DOWNLOAD:vjezba003.zip

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 002

spajanje002_rpt.jpgRoboPro002T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba002.zip

KONTROLA ŽARULJICE

VJ: 001

spajanje001_rpt.jpgRoboPro001T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (O1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.
DOWNLOAD:vjezba001.zip