ŠKOLA PROGRAMIRANJA
RoboPRO programi za TXT - TX sučelje
1. KOMBI SENZOR - JEDNOSTAVNI KOMPAS15. FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)
2. ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSA16. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA
3. I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučelje17. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2)
4. Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3)18. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1)
5. Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2)19. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)
6. Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1)20. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)
7. LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjer21. KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA
8. LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjer22. KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
9. KOLOR SENZOR (2)23. KONTROLA DC MOTORA
10. KOLOR SENZOR (1)24. KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
11. ULTRAZVUČNI SENZOR25. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
12. FOTO SENZOR - ANALOGNO (4)26. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
13. FOTO SENZOR - ANALOGNO (3)27. KONTROLA ŽARULJICE
14. FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)

KOMBI SENZOR - JEDNOSTAVNI KOMPAS
spajanje027_rpt.jpgRoboPro027T.jpg
SPAJANJE:
Okretanjem senzora horizontalno, mijenja se vrijednost očitanog smjera. Kada je senzor okrenut u smijeru očitanja između 50 i 60 pali se LED dioda.
PROGRAMSKI ZADATAK:

ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSA
spajanje026_rpt.jpg 	RoboPro026T.jpg
SPAJANJE:
Spojite ENKODER motor na izlaz M4. Žice za brojač spojite na C4 i 9V. Kao na slici. VAŽNO: UVIJEK MORAJU BITI BROJ MOTORA (M4) I BROJAČA JEDNAKI (C4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Brojanjem impulsa ( koraka ) motor treba napraviti jedan okretaj. Za jedan okretaj potrebno je oko 64 koraka. Isprobajte sa različitim brzinama i brojevima koraka.

I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučelje
spajanje025_rpt.jpgRoboPro025T.jpg
SPAJANJE:
Spojite I2C modul kablićem ( 6 pin ) na EXT2 konektor TX sučelja. Spojite ŽARULJICU na IZLAZ O1. Spojite tipkalo na konektor 3 I2C modula. U programu koristite ADRESU vašeg I2C modula. OBRATITE PAŽNJU NA PRAVINO OKRENUT KONEKTOR KOJI SPAJATE NA I2C MODUL, DA NE DOĐE DO KRATKOG SPOJA !
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na tipkalo treba se upaliti ŽARULJICA pola sekunde.

Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3)
spajanje024_rpt.jpgRoboPro024T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1, TIPKALO na ULAZ C1, a ŽARULJICU na IZLAZ O3.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okretati u jednu stranu za određeni broj inpulsa, a zatim u drugu stranu za određeni broj inpulsa. Za vrijeme okretanja kotača ŽARULJICA treba zasvijetliti svaki puta kada je tipkalo pritisnuto ( ima inpuls ), a biti ugašeno svaki puta kada tipkalo nije pritisnuto. Umjesto paljenja i gašenja žaruljice možeta izvršavati neku drugu radnju.

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2)
spajanje023_rpt.jpgRoboPro023T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.

Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1)
spajanje022_rpt.jpgRoboPro022T.jpg
SPAJANJE:
Spojite MOTOR na IZLAZ M1 i TIPKALO na ULAZ C1.Tipkalo je montirano pokraj INPULSNOG zupčanika.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Uz pomoć INPULSNOG zupčanika i TIPKALA kotač se treba okrenuti za puni krug u jednu, a zatim u drugu stranu.

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjer
spajanje021_rpt.jpgRoboPro021T.jpg
SPAJANJE:
Spojite LIJEVI motor na IZLAZ M1 (O1-zelena, O2-crvena). Spojite DESNI motor na IZLAZ M2 (O3-zelena, O4-crvena). Buksne na motorima slijva u desno: (zelena, crvena), (crvena, zelena). Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Vozilo vozi po crti uz kontrolu stanja senzora putem zbirne varijable.

LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjer
spajanje020_rpt.jpgRoboPro020T.jpg
SPAJANJE:
Spojite svijetlo CRVENO ( lijevo ) na IZLAZ O6, a ŽUTO ( desno )na IZLAZ O5. Spojite DESNI IR senzor na ULAZE I1 (plava/žuta) i I2 (plava), a LIJEVI IR senzor na ULAZE I3 (plava) i I4 (plava/žuta).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Ovo je primjer za testiranje glavne logike prema stanju očitanih senzora. Logika programa se grana prema zbirnom stanju IR senzora i može se kombinirati na različite načine. Jednaki sistem očitanja može se koristiti i za druge senzore.

KOLOR SENZOR (2)
spajanje019_rpt.jpgRoboPro019T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo. Kada je senzor iznad BIJELE podloge oba svijetla se trebaju ugasiti.

KOLOR SENZOR (1)
spajanje018_rpt.jpgRoboPro018T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENO svijetlo na IZLAZ 1 (O1) i ZELENO na IZLAZ 2 (O2). Spojite KOLOR senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je senzor iznad CRVENE podloge treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je iznad ZELENE ZELENO svijetlo.

ULTRAZVUČNI SENZOR
spajanje017_rpt.jpgRoboPro017T.jpg
SPAJANJE:
Spojite SVIJETLO na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojite ULTRAZVUČNI senzor na napajanje i ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada se senzoru približi predmet na manju udaljenost od 10 cm treba se upaliti SVIJETLO. Koristite VARIJABLU za kontrolu vrijednosti senzora. Probajte sa drugim udaljenostima.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (4)
spajanje016_rpt.jpgRoboPro016T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENO svijetlo na izlaz 1 (M1 ili O1) , a ZELENO svijetlo na izlaz 3 (M2 ili O3). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK (NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednosti za usporedbu ( <500 i >500) prilagodite vašem senzoru.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada je FOTO senzor jače osvijetljen treba se upaliti CRVENO svijetlo, a kada je slabije osvijetljen ZELENO.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (3)
spajanje015_rpt.jpgRoboPro015T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Jačina svijetlosti ŽARULJICE treba pokazivati jačinu osvijetljenja senzora. Ako je senzor jače osvijetljen, ŽARULJICA treba ječe svijetliti i obrnuto.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (2)
spajanje014_rpt.jpgRoboPro014T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti. U programu treba koristiti VARIJABLU za prikaz izlazne vrijednosti senzora.

FOTO SENZOR - ANALOGNO (1)
spajanje013_rpt.jpgRoboPro013T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti ŽARULJICU na izlaz 1 (M1 ili O1). Spojiti FOTO senzor ( FOTO LED diodu ili FOTO OTPORNIK , NE led tranzistor ) na ulaz 1 (I1). Vrijednost ( < 500 ) prilagodite vašem senzoru:
PROGRAMSKI ZADATAK:
Okretanjem LED diode prema svijetlu ( dnevnom ili rasvjeti ) ŽARULICA se treba upaliti. Kad se okrene od svijetla, treba se ugasiti.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA
spajanje012_rpt.jpgRoboPro012T.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ M1 (O1+O2). Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor nađe crtu KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora pronašla crtu KOTAČ (motor) treba stati.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2)
spajanje011_rpt.jpgRoboPro011T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu žaruljice se pale i gase naizmjenično.

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1)
spajanje010_rpt.jpgRoboPro010T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite IR senzor na napajanje i na ULAZE 1 i 2 (I1 + I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor nađe crtu treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor nađe crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu pali se CRVENA žaruljica.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2)
spajanje009_rpt.jpgRoboPro009T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1) i žaruljicu koja osvjetljava foto senzorna IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upalite žaruljicu koja osvjetljava senzor. Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1)
spajanje008_rpt.jpgRoboPro008T.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na IZLAZ 2 (O2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde.

KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA
spajanje007_rpt.jpgRoboPro007T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1) , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2 (O2). Spojiti TIPKALO 1 na ULAZ 1 (I1), a TIPKALO 2 na ULAZ 2 (I2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
spajanje006_rpt.jpgRoboPro006T.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1 (O1). Spojite TIPKALO na ULAZ 1 (I1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se mola upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.

KONTROLA DC MOTORA
spajanje005_rpt.jpgRoboPro005T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na IZLAZ 1 (M1 O1+O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
spajanje004_rpt.jpgRoboPro004T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ŽUTU na izlaz 2 (O2) i ZELENU na IZLAZ 3 (O3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje003_rpt.jpgRoboPro003T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponovi.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje002_rpt.jpgRoboPro002T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (O1), a ZELENU na izlaz 2 (O2).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi. Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE
spajanje001_rpt.jpgRoboPro001T.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (O1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.