Arduino SUČELJE i pribor

Nađi po šifri:

Broj proizvoda na str.:

1/2Šifra artikla

Naziv


Cijena Kn

(sa PDV)

slike/ROB00198.jpg
ROB00198 
Display AD ( crno - bijeli display )  232 .48

KOL:

Univerzalno i2C sučelje Display AD sa crno-bijelim displejom podržava oko 40 funkcija koje možete koristiti u programiranju različitih sučelja (Arduino, Raspberry, micro:bit,...). Sučelje je Display AD je Arduino UNO kompatibilno i koristi ATMEGA328 mikroprocesor na 16 Mhz. Da bi vam omogućili programiranje sučelja ugradili smo konektor za programiranje. Sučelje je moguće programirati kao Arduino UNO ili putem programatora. Za grafički ili tekstualni prikaz sučelje koristi ekran (display) s rezolucijom 84x48 piksela. Za audio izlaz ugrađen je zvučnik od 0.5W s regulatorom jačine zvuka i spojen na pin 2 mikrokontrolera. Za prihvat podataka od različitih senzora, koriste se tri ulazna konektora koja su spojena na pinove A1,A2,A3, te dva I2C konektora (5V i 3.3V). Na ulaze se mogu spojiti senzori sa signalom do 9V. Za napajanje senzora sučelje ima dva izlaza s napajanjem od 3.3V i 5V. Za napajanje sučelja mogu se koristiti baterija 9V (ili priključak na 5V na UNO/MEGA sučelju) ili USB adapter 5V.
slike/ROB00152.jpg
ROB00152 
Uno-F5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  153 .66

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00152B00152
slike/ROB00153.jpg
ROB00153 
Uno-F5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  153 .66

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00153B00153
slike/ROB00156.jpg
ROB00156 
Mega-F5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  201 .20

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00156B00156
slike/ROB00157.jpg
ROB00157 
Mega-F5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  201 .20

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00157B00157
slike/ROB00183.jpg
ROB00183 
Uno-T5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  166 .25

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00183B00183
slike/ROB00185.jpg
ROB00185 
Uno-T5 sučelje ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  166 .25

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00185B00185
slike/ROB00193.jpg
ROB00193 
Mega-T5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  217 .00

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00193B00193
slike/ROB00194.jpg
ROB00194 
Mega-T5 sučelje ( Arduino MEGA - fischertehnik ) konektor 3.5 x 1.3 mm  217 .00

KOL:

Sučelje za Arduino MEGA (256). Specifikacija: priključak za adapter 6-9V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 12 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu (zavisno o ulaznom naponu), 6 x DC motor ( 5 x PWM) ili 12 x LED , 12 X ULAZI ( izlazi ) - 12 x analogno - digitalni, TX + RX, I2C, 2 x SERVO ( 5V ). Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Maksimalni napon na ULAZIMA može biti do 9V.
B00194B00194
slike/ROB00144.jpg
ROB00144 
Uno-F sučelje (v1.0) ( Arduino UNO - fischertehnik ) konektor 5.2 x 2.1 mm  95 .00

KOL:

Specifikacija: priključak za adapter 6-12V, konektor za bateriju 9V, izlazni napon 5V i 3,3V, konektor za bežićni modul NRF24L01, 8 x IZLAZI - max 600 mA po izlazu, 6 - 12V zavisno o ulaznom naponu, 4 x DC motor ili 8 x LED , 8 X ULAZI ( izlazi ) - 2 x digitalni, 6 x analogni, TX + RX, I2C. Sučelje za Arduino UNO. Svi ulazi su sa PULL UP otpornicima ( HIGH stanje ). Napon na ulazima MAX. 5V.
B00144

Nađi po šifri:

broj proizvoda na str.:

1/2