ŠKOLA PROGRAMIRANJA
RoboBUBI programi za RoboBUBI sučelje
1. IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2) - KONTROLA MOTORA7. KONTROLA DC MOTORA
2. IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (1)8. KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
3. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - ANALOGNO (2)9. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
4. FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - DIGITALNO (1)10. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
5. KONTROLA DVA SVIJETLA PUTEM DVA TIPKALA11. KONTROLA ŽARULJICE
6. KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM

IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2) - KONTROLA MOTORA
spajanje011_rb.jpgRoboBubi011.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZ 1 i 2 (I1.A3 (A3) i I2.A2 (A2)). Spojite IR senzor na napajanje na ULAZE 1 i 5 (U1.A1 i U3.4). Napajanje senzora spojite na IZLAZ 3 (I3.3).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor ima signal treba se KOTAČ (motor) početi okretati u jednu stranu, a kada desni senzor ima signal KOTAČ (motor) se treba početi okretati u drugu stranu. Kad su oba senzora imaju signal KOTAČ (motor) treba stati.

IR SENZOR FISCHERTEHNIK - CRTA (1)
spajanje010_rb.jpgRoboBubi010.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite IR senzor na napajanje (IZLAZ 3 - I3.3) i na ULAZE 4 (U4.12) i ULAZ 5 (U5.8).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada lijevi senzor ima signal treba se upaliti CRVENA žaruljica, a kada desni senzor ima signal crtu ZELENA žaruljica. Kad su oba senzora našla crtu pali se CRVENA žaruljica.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - ANALOGNO (2)
spajanje009_rb.jpgRoboBubi009.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 1 (U1.A1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde. Koristite ANALOGNE ulazne vrijednosti senzora - ULAZA 1.

FOTO SENZOR (TRANZISTOR) - DIGITALNO (1)
spajanje008_rb.jpgRoboBubi008.jpg
SPAJANJE:
Spojite CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (I1.A3), a ZELENU na IZLAZ 2 (I2.A2).Spojite FOTOSENZOR na ULAZ 3 (U3.4).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada fotosenzor ima signal treba se upaliti ZELENA žaruljica 0,2 sekunde. Kad fotosenzor nema signala treba se upaliti CRVENA žaruljica 0,2 sekunde.

KONTROLA DVA SVIJETLA PUTEM DVA TIPKALA
spajanje007_rb.jpgRoboBubi007.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 , a ZELENU žaruljicu na IZLAZ 2. Spojiti TIPLALO 1 na ULAZ 1, a TIPKALO 2 na ULAZ 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na TIPKALO 1 pali se CRVENA žaruljica, a pritiskom na TIPKALO 2 pali se ZELENA žaruljica. Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM
spajanje006_rb.jpgRoboBubi006.jpg
SPAJANJE:
Spojite žaruljicu na IZLAZ 1. Spojite TIPKALO na ULAZ 1.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Nakon pritiska na tipkalo žaruljica se mola upaliti 1 sekundu. Zatim ugasiti. Ponoviti.

KONTROLA DC MOTORA
spajanje005_rb.jpgRoboBubi005.jpg
SPAJANJE:
Spojiti motor na signalni konektor IZLAZA 1 i IZLAZA 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Motor treba pokrenuti u jednu stranu 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Pokrenuti motor u drugu stranu za 100 milisekundi. Zaustaviti motor 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR
spajanje004_rb.jpgRoboBubi004.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ŽUTU na izlaz 2 i ZELENU na IZLAZ 3.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti CRVENU žaruljicu 1 sekundu. Ugasiti CRVENU i upaliti ŽUTU žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti ŽUTU i upaliti ZELENU žaruljicu 1 sekundu. Ponoviti.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje003_rb.jpgRoboBubi003.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ZELENU na izlaz 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasi crvenu i zelenu žaruljicu 0,5 sekundi. ponovi.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje002_rb.jpgRoboBubi002.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1, a ZELENU na izlaz 2.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE
spajanje001_rb.jpgRoboBubi001.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi.Ponoviti.