facebook.png

ETC

ftcommunity.png

© Želimir Bistrović 2019

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Raspberry Pi-F5 / T5

ENKODER MOTOR - POLUKORAK - PRECIZNIJE

VJ: 024

Pi_spoj_24.jpgPi_024.jpg
OPIS
Brojimo promjene stanja (vrijednost 1 i 0). Ova metoda je bolje precizna od prethodne (KORAK). Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju,naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.
DOWNLOAD:Pi_024.zip

ENKODER MOTOR - KORAK - MANJE PRECIZNO

VJ: 023

Pi_spoj_23.jpgPi_023.jpg
OPIS
Brojimo samo impulse (vrijednost 1). Da ne bi došlo do višestrukog očitanja senzora koristimo indikator promjene (ids). Ova metoda je manje precizna. Broj impulsa koje ćemo prebrojati zavisi od samog programa. Ako program samo kontrolira motor, ili još izvršava neke druge operacije. U drugom slučaju, naročito kod veće brzine rotacije motora, program neće stići očitati sve impulse.
DOWNLOAD:Pi_023.zip

TX - RX KOMUNIKACIJA

VJ: 022

I2C KOMUNIKACIJA

VJ: 021

SERVO MOTOR

VJ: 020

ULTRAZVUČNI SENZOR - ANALOGNO

VJ: 019

Pi_spoj_19.jpgPi_019.jpg
OPIS
Pomoću ultrazvučnog senzora možemo izmjeriti udaljenost do objekta koji se nalazi ispred senzora. Ovisno o senzoru, mogu se očitati veće ili manje maksimalne udaljenosti. LED svijetlo slabije svijetli ako je udaljenost od senzora do objekta manja i obratno.
DOWNLOAD:Pi_019.zip

ULTRAZVUČNI SENZOR - DIGITALNO

VJ: 018

Pi_spoj_18.jpgPi_018.jpg
OPIS
Uz pomoć ultrazvučnog senzora možemo detektirati neki objekt kada se nađe na udaljnosti manjoj od postavljene u programu (pali se LED svijetlo). Ako je objekt na večoj udaljenosti program ga neće registrirati.
DOWNLOAD:Pi_018.zip

COLOR SENZOR - CRNA CRTA

VJ: 017

Pi_spoj_17.jpgPi_017.jpg
OPIS
Očitane vrijednosti za bijelu i crnu boju su najčešće dovoljno različite, tako da se uz pomoć dva kolor senzora može napraviti robotsko vozilo koji prati crnu crtu.
DOWNLOAD:Pi_017.zip

COLOR SENZOR - BOJE

VJ: 016

Pi_spoj_16.jpgPi_016.jpg
OPIS
Kolor senzor očitava boje kao vrijednosti (analogno). Prema očitanoj vrijednosti boje, pali se određena boja LED diode. Očitane vrijednosti JAKO zavise o uvjetima (osvijetljenje) i mogu se razlikovati iako su uzorci boja isti.
DOWNLOAD:Pi_016.zip

MAGNETSKI SENZOR - DIGITALNO

VJ: 015

Pi_spoj_15.jpgPi_015.jpg
OPIS
Magnetski senzor detektira magnetsko polje. Približavanjem senzora magnetskom polju ( permanentnog ili elektromagneta) pali se LED svijetlo.
DOWNLOAD:Pi_015.zip

TOPLINSKI SENZOR - ANALOGNO

VJ: 013

Pi_spoj_13.jpgPi_013.jpg
OPIS
Zagrijavanjem termo senzora do određene temperature pali se LED dioda. Termo senzor zagrijavamo žaruljicom koja se jako grije dok je upaljena.
DOWNLOAD:Pi_013.zip

IR SENZOR - ANALOGNO

VJ: 012

Pi_spoj_12.jpgPi_012.jpg
OPIS
Analognim očitanjem IR senzora možemo detektirati bijelu površinu na udaljenosti od nekoliko centimetara.
DOWNLOAD:Pi_012.zip

IR SENZOR - DIGITALNO

VJ: 011

Pi_spoj_11.jpgPi_011.jpg
OPIS
Ovisno o očitanju IR senzora, pale se LED svijetla. Bijela površina daje očitanje 1, a crna (linja) 0.
DOWNLOAD:Pi_011.zip

MOTOR - KONTROLA BRZINE OKRETAJA (ANALOGNO)

VJ: 010

Pi_spoj_10.jpgPi_010.jpg
OPIS
Program, mijenja brzinu okretaja DC motora . Manja brzina okretaja motora, najčešće znači i manja snaga motora.
DOWNLOAD:Pi_010.zip

MOTOR TIPKALIMA - OKRETAJI MOTORA U OBE STRANE (DIGITALNO)

VJ: 009

Pi_spoj_09.jpgPi_009.jpg
OPIS
Pritiskom na tipkala A i B, DC motor mjenja smjer rotacije ( oba smijera ).
DOWNLOAD:Pi_009.zip

MOTOR TIPKALOM - OKRETAJI MOTORA U JEDNU STRANU (DIGITALNO)

VJ: 008

Pi_spoj_08.jpgPi_008.jpg
OPIS
Pritiskom na tipkalo DC motor započinje sa rotacijiom u jednom smjeru.
DOWNLOAD:Pi_008.zip

MOTOR (DIGITALNO)

VJ: 007

Pi_spoj_07.jpgPi_007.jpg
OPIS
DC motor započinje rotaciju u jednom smijeru u trajanju od 100 ms. Zaustavlja se u trajanju od 2 sekunde, a zatim ponavlja radnju.
DOWNLOAD:Pi_007.zip

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (ANALOGNO)

VJ: 006

Pi_spoj_06.jpgPi_006.jpg
OPIS
LED diode se pale zavisno o vrijednosti koju očitava FOTO senzor.
DOWNLOAD:Pi_006.zip

FOTO SENZOR - LED SVIJETLO (DIGITALNO)

VJ: 005

Pi_spoj_05.jpgPi_005.jpg
OPIS
Svijetlo LED diode se pali, kad je FOTO senzor dovoljno osvijetljen.
DOWNLOAD:Pi_005.zip

LED SVIJETLO TIPKALOM (ANALOGNO)

VJ: 004

Pi_spoj_04.jpgPi_004.jpg
OPIS
Pritiskom na tipkalo, svijetlo LED diode sve jače svijetli.
DOWNLOAD:Pi_004.zip

LED SVIJETLO (ANALOGNO)

VJ: 003

Pi_spoj_03.jpgPi_003.jpg
OPIS
Program, polagano, pojačava svijetlost LED diode.
DOWNLOAD:Pi_003.zip

LED SVIJETLO TIPKALOM (DIGITALNO)

VJ: 002

Pi_spoj_02.jpgPi_002.jpg
OPIS
Pritiskom na tipkalo, pali se LED svijetlo.
DOWNLOAD:Pi_002.zip

LED SVIJETLO (DIGITALNO)

VJ: 001

Pi_spoj_01.jpgPi_001.jpg
OPIS
LED svijetlo se pali i gasi u intervalima od pola sekunde.
DOWNLOAD:Pi_001.zip