ŠKOLA PROGRAMIRANJA
ProgBlox Set - primjeri
1. Primjer 1 - Rampa - 1 granično tipkalo
2. Primjer 2 - Rampa - 2 granična tipkala
3. Rampa - spremljeni program iz primjera 2
4. Primjer 3 - Vozilo prati svijetlo

Primjer 1 - Rampa - 1 granično tipkalo
Prim_HR_01.jpg
Za početak je potrebno upaliti LED svjetla ( crveno i zeleno ). 1. Prekidom signala ( foto senzor ) na žutom ulazu, gasi se crveno LED svijetlo i pokreće se motor koji podiže rampu. 2. Ako crveni ulaz ( tipkalo pritisnuto ) ima signal i žuti ulaz ( foto senzor ) ima signal, pričekaj dvije sekunde, pokreni motor u suprotnom smijeru i spuštaj rampu dvije sekunde. Zaustavi motor i upali crveno LED svjetlo. 3. Ako crveni ulaz ( tipkalo pritisnuto ) ima signal zaustavi motor.

Primjer 2 - Rampa - 2 granična tipkala
Prim_HR_02.jpg
Za početak je potrebno upaliti LED svjetla ( crveno i zeleno ). 1. Prekidom signala ( foto senzor ) na žutom ulazu, gasi se crveno LED svijetlo i pokreće se motor koji podiže rampu. 2. Ako crveni ulaz ( tipkalo pritisnuto ) ima signal i žuti ulaz ( foto senzor ) ima signal, zaustavi motor, pričekaj dvije sekunde, pokreni motor u suprotnom smijeru, pričekaj ( spuštaj rampu ) dvije sekunde i upali crveno LED svjetlo. 3. Ako plavi ulaz ( tipkalo pritisnuto ) i žuti ulaz ( foto senzor ) imaju signal, zaustavi motor.

Rampa - spremljeni program iz primjera 2
Spremljeni program pokrenite putem RUN gumba na kontrolnom modulu. Uključite napajanje modula i kratko pritisnite RUN gumb ( dok ne zasvjetli LED dioda ).

Primjer 3 - Vozilo prati svijetlo
Prim_HR_03.jpg
Za ovu vježbu koristimo dva fotosenzora spojena na crveni i zeleni ulaz kontrolnog modula. Motori na vozilu su spojeni na crveni i zeleni izlaz kontrolnog modula. Logika je vrlo jednostavna. Svijetlo uvijek dolazi sa lijeve ili desne strane vozila. Zato kod pojedinačne detekcije svijetla vozilo skreće u lijevu ili desnu stranu. Kad oba senzora detektiraju signal, vozilo se kreće prema naprijed.