ŠKOLA PROGRAMIRANJA
MakeCode programi za micro:bit sučelje
1. POZICIONIRANJE NOSAČA ROBOTSKE RUKE14. SERVO MOTOR
2. KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - POLUKORAK15. MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"
3. KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - KORAK16. COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA
4. PRIKAZ VRIJEDNOSTI (IO F5 + micro:bit AD )17. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE
5. ULTRAZVUČNI senzor - stvaramo muziku18. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)
6. ULTRAZVUČNI SENZOR (3.3V) - random kontrola vozila ( izmjena )19. KONTROLA ŽARULJICE - MEGANETSKI senzor (DIGITALNO) 4
7. ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA20. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 3
8. IR senzor21. KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2
9. Kontrola 4 x DC motora - analogno - digitalno22. KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)
10. Kontrola 2 x DC motora - analogno23. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE
11. MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz vrijednosti24. KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
12. MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz kao GRAF25. KONTROLA ŽARULJICE / LED
13. Kontrola LED dioda putem potenciometra

POZICIONIRANJE NOSAČA ROBOTSKE RUKE
spajanje25_mb.jpg

Za precizno pozicioniranje kružne ploče ili nosača robotske ruke u ovom primjeru, smo koristili koračni ( pulsni ) zupčanik. Uvijek na početku potrebno je postaviti ploču ( nosač ruke ) na početnu poziciju ( home ). Nakon toga možemo pokrenuti program za pozicioniranje na određenu poziciju. Primjer pozicionira kružnu ploču na pozicije koje su definirane pod kutem od 60 stupnjeva, od početne pozicije ( home ). Putem gumba "A" izvršava se pozicioniranje u desnu stranu ( od HOME pozicije ) za 60 stupnjeva od trenutačne pozicije. Putem gumba "B" izvršava se pozicioniranje u lijevu stranu ( prema HOME poziciji ) za 60 stupnjeva od trenutačne pozicije, a maksimalno do HOME pozicije. Putem gumba "A+B" kručna ploča se pozicionira na HOME poziciju. Radi razlike u radu motora i trenjima koja se dešavaju u prijenosu programi za desno i lijevo pozicioniranje se malo razlikuju. Za podešavanje se koristi "counter" i "pause". Brojač ( counter ) broji obe ( 0 , 1 ) pozicije tipkala koračnog ( pulsni ) zupčanika.

KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - POLUKORAK
spajanje24_mb.jpg

Micro:bit može upravljati radom koračnog motora. Ovaj primjer pokazuje kontrolu koračnog motora u jednom smjeru pomakom za POLA KORAKA. Za rad u suprotnom smjeru treba obrnuti redoslijed. Promjenom vrijednosti varijable SPEED mijenjamo brzinu rada motora - zakretanje motora za jedan korak. Motor u primjeru ima vršnu potrošnju od 600 mA, pa se driver čipovi dosta zagrijavaju kod duljeg rada. Za duži rad bilo bi potrebno odabrati motore koji imaju manju potrošnju ili zamijeniti L293D drivere verzijom L293B koja podržava potrošnju do 1000 mA po izlazu. Za napajanje koristimo adapter na 5V.

KORAČNI MOTOR (BIPOLAR) - KORAK
spajanje23_mb.jpg

Micro:bit može upravljati radom koračnog motora. Ovaj primjer pokazuje kontrolu koračnog motora u jednom smjeru pomakom za KORAK. Za rad u suprotnom smjeru treba obrnuti redoslijed. Promjenom vrijednosti varijable SPEED mijenjamo brzinu rada motora - zakretanje motora za jedan korak. Motor u primjeru ima vršnu potrošnju od 600 mA, pa se driver čipovi dosta zagrijavaju kod duljeg rada. Za duži rad bilo bi potrebno odabrati motore koji imaju manju potrošnju ili zamijeniti L293D drivere verzijom L293B koja podržava potrošnju do 1000 mA po izlazu. Za napajanje koristimo adapter na 5V.

PRIKAZ VRIJEDNOSTI (IO F5 + micro:bit AD )
spajanje22_mb.jpg

Za prikaz vrijednosti kod izrade programa možemo se poslužiti micro:bit AD sučeljem. Sučelje povežemo putem I2C komunikacije i možemo koristiti sve funkcije koje su ugrađene u sučelje micro:bit AD. Možemo prikazati podatke u tekstualnom ili grafičkom obliku. U ovom primjeru koristimo ultrazvučni senzor.

ULTRAZVUČNI senzor - stvaramo muziku
spajanje21_mb.jpg

Muzika pomoću ultrazvučnog senzora. Može se dodati još jedan za kontrolu jačine zvuka. Uz malo igranja mogu se raditi različiti zvučni efekti.

ULTRAZVUČNI SENZOR (3.3V) - random kontrola vozila ( izmjena )
spajanje20_mb.jpg

ULTRAZVUČNI senzor spojite na napajanje 3.3V (crvena i zelena). Signalne žice spojite na ulaz P0 (plava) i P3 (crna). Desni motor spojite na izlaze motora M1 (P15 i P16), a lijevi na izlaze motora M2 (P13 i P14). Učitajte paket "SONAR". Vozilo se stalno kreće prema naprijed ( za test ako su motori dobro spojeni ). Kada ultrazvučni senzor detektira prepreku vozil krene prema natrag i skrene u lijevu ili desnu stranu prema random odabiru.

ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA
spajanje19_mb.jpg

Spojiti enkoder motor na IZLAZE P15 i P16. Napajanje brojača spojiti na 5V, a signalnu žicu na ulaz P1.

IR senzor
spajanje18_mb.jpg

Možemo ga koristiti za detekciju crne crte kod modela vozila koje prati crnu crtu, ili ga možemo koristiti kao senzor bijele prepreke (distance senzor). Fischertechnik IR senzor se sastoji od dva senzora (plave žice) koji detektiraju bijelu (svijetlu) površinu.

Kontrola 4 x DC motora - analogno - digitalno
spajanje17_mb.jpg

Kontrola okretaja četiri DC motora. Simulacija analogne kontrole putem komande "write digital". MakeCode ima ograničenje na max. tri izlaza koja može kontrolirati analogno. Ovo je način koji radi slično PWM kontroli (write analog).

Kontrola 2 x DC motora - analogno
spajanje16_mb.jpg

Kontrola okretaja DC motora putem komande write analog. Ograničenje je maksimalno tri motora.

MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz vrijednosti
spajanje15_mb.jpg

Mjerenje udaljenosti ultrazvučnim senzorom uz prikaz rezultata u obliku vrijednosti, na ekranu micro:bita. Potreban paket "SONAR".

MJERENJE UDALJENOSTI ULTRAZVUČNIM SENZOROM - prikaz kao GRAF
spajanje14_mb.jpg

Mjerenje udaljenosti ultrazvučnim senzorom uz prikaz rezultata u grafičkom obliku, na ekranu micro:bita. Potreban paket "SONAR".

Kontrola LED dioda putem potenciometra
spajanje13_mb.jpg

Okretanjem potenciometra pale se LED diode. Potenciometar je spojen na ULAZ P0 i očitava se analogno. Sučelje se napaja putem univerzalnog adaptera 5V.

SERVO MOTOR
spajanje12_mb.jpg

Spojite servo (4.8 - 6V) na napajanje 5V i signalnu žicu na IZLAZ P0.

MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"
spajanje11_mb.jpg

Spojite motor na IZLAZE 1 i 2 (P16 i P15).

COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA
spajanje10_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), ZELENU na IZLAZ 2 (P15), BEZBOJNU na IZLAZ 3 (P14), a COLOR senzor na ulaz 1 (P1). Napajanje senzora spojite na IZLAZ P8. Dodajte "digital write pin P8 to 1" naredbu na početku programa iza "led enable". U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podesite rad programa prema ulaznim očitanjima za pojeinu boju.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE
spajanje09_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podloga treba biti osvijetljena. Možete napraviti test probu okretanjem senzora prema svijetlu.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)
spajanje08_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.

KONTROLA ŽARULJICE - MEGANETSKI senzor (DIGITALNO) 4
spajanje07_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a MAGNETSKI senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 3
spajanje06_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2
spajanje05_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).

KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)
spajanje04_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a TIPKALO na ulaz 1 (P1).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE
spajanje03_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE
spajanje02_mb.jpg

Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).

KONTROLA ŽARULJICE / LED
spajanje01_mb.jpg

Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (P16).