facebook.png

© Želimir Bistrović 2018

ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Blocks programi za micro:bit sučelje

ULTRAZVUČNI SENZOR (3.3V) - random kontrola vozila

VJ: 020

spajanje20_mb.jpgmicrobitB020.jpg
SPAJANJE:
ULTRAZVUČNI senzor spojite na napajanje 3.3V (crvena i zelena). Signalne žice spojite na ulaz P0 (plava) i P3 (crna). Desni motor spojite na izlaze motora M1 (P15 i P16), a lijevi na izlaze motora M2 (P13 i P14). Bateriju (9V) spojite na konektor napajanja. Učitajte paket "SONAR".
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada ULTRAZVUČNI senzor nađe prepreku, vozilo treba krenuti prema natrag za određeno vrijeme (500 ms). RANDOM (slučajnom) odlukom program treba izabrati smjer skretanja vozila. Nakon što vozilo skrene u izabrabu stranu, ponovo se počinje kretatai prema naprijed.

ENKODER MOTOR - KONTROLA PUTEM BROJAČA

VJ: 019

spajanje19_mb.jpgmicrobitB019.jpg
SPAJANJE:
Spojiti enkoder motor na IZLAZ motora M1 (P15 i P16) . Napajanje brojača spojiti na 5V, a signalnu žicu na ulaz P1.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na gumb A motor treba biti uključen tako dugo dok brojač ne izbroji određeni broj koraka (23). Pritiskom na gumb B motor treba raditi sporije i tako dugo dok brojač ne izbroji određeni broj koraka (76). Za regulaciju brzine koristite pause funkciju.

MOTOR - KONTROLA SMJERA OKRETANJA TIPKAMA "A" I "B"

VJ: 011

spajanje11_mb.jpgmicrobitB011.jpg
SPAJANJE:
Spojite motor na IZLAZE 1 i 2 (P16 i P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kada prtisnete taster "A" na sučelju, propeler se treba početi okretati u smijeru A, a kada pritisnete taster "B" u smijeru B. Smjerovi A i B ovise o načinu spajanja motora (polaritetu).

COLOR SENZOR (FischerTechnik) - PREPOZNAVANJE BOJA

VJ: 010

spajanje10_mb.jpgmicrobitB010.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), ZELENU na IZLAZ 2 (P15), BEZBOJNU na IZLAZ 3 (P14), a COLOR senzor na ulaz 1 (P1). Napajanje senzora spojite na konektor za BATERIJU (9V). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podesite rad programa prema ulaznim očitanjima za pojeinu boju.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad COLOR senzor očita vrijednost za CRNU boju treba se uapliti CRVENA žaruljica. Kad COLOR senzor očita vrijednost za ZELENU boju treba se uapliti ZELENA žaruljica, a kad očita vrijednost BIJELE boje (podloga) treba se upaliti žaruljica BEZ BOJE.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO) - OČITANJE CRNE CRTE

VJ: 009

spajanje09_mb.jpgmicrobitB009.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza. Podloga treba biti osvijetljena. Možete napraviti test probu okretanjem senzora prema svijetlu.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen (BIJELA PODLOGA) žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen (CRNA PODLOGA), žaruljica treba biti UGAŠENA. Podesite vrijednosti upita (IF) u programu prema vašim očitanjima.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (ANALOGNO)

VJ: 008

spajanje08_mb.jpgmicrobitB008.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1). U programu koristite analogno očitavanje vrijednosti ulaza.
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica treba biti UGAŠENA.

KONTROLA ŽARULJICE - MEGANETSKI senzor (DIGITALNO) 4

VJ: 007

spajanje07_mb.jpgmicrobitB007.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a MAGNETSKI senzor na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je MAGNETSKI senzor blizu magneta žaruljica treba biti UPALJENA, a kad NIJE žaruljica treba biti UGAŠENA.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 3

VJ: 006

spajanje06_mb.jpgmicrobitB006.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UPALJENA. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica treba biti UGAŠENA.

KONTROLA ŽARULJICE - FOTO senzorom (DIGITALNO) 2

VJ: 005

spajanje05_mb.jpgmicrobitB005.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a FOTO senzor na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Kad je FOTO senzor osvijetljen žaruljica treba biti UPALJENA 50 milisekundi. Kad NIJE osvijetljen, žaruljica se treba biti UGAŠENA.

KONTROLA ŽARULJICE - TIPKALOM (DIGITALNO)

VJ: 004

spajanje04_mb.jpgmicrobitB004.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a TIPKALO na ulaz 1 (P1).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Pritiskom na tipkalo treba se upaliti CRVENA žaruljica 50 milisekundi, a zatim ugasiti.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE PUTEM A I B TIPKE

VJ: 003

spajanje03_mb.jpgmicrobitB003.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upali CRVENU žaruljicu 0,5 sekundi pritiskom na tipku "B" na sučelju. Upali zelenu žaruljicu 0,5 sekundi pritiskom na tipku "A" na sučelju.

KONTROLA DVIJE ŽARULJICE

VJ: 002

spajanje02_mb.jpgmicrobitB002.jpg
SPAJANJE:
Spojiti CRVENU žaruljicu na IZLAZ 1 (P16), a ZELENU na izlaz 2 (P15).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti crvenu žaruljicu 0,5 sekundi.Upaliti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ugasiti zelenu žaruljicu 0,5 sekundi.Ponoviti.

KONTROLA ŽARULJICE / LED

VJ: 001

spajanje01_mb.jpgmicrobitB001.jpg
SPAJANJE:
Spojiti žaruljicu na IZLAZ 1 (P16).
PROGRAMSKI ZADATAK:
Upaliti žaruljicu 0,5 sekundi. Ugasiti žaruljicu 0,5 sekundi. Ponoviti.